Lic. Medicinsk tränare

Idag finns ett glapp mellan sjukvården och träningsvärlden, vilket gör att en stor grupp människor har svårt att aktivera sig eller tillgodogöra sig träning. Med en Medicinsk tränare får du ett kunskapsbaserat individuellt anpassat träningsprogram för din medicinska status. Oavsett om du har eller har haft en skada i rörelseapparaten eller drabbats av sjukdom relaterad till stress, metabolism (fetma eller undervikt), ålder, eller kanske klimakteriet så kan jag hjälpa dig igång. Hur ska du till exempel träna för att motverka stress, eller för att minska din övervikt och de problem den kan medföra? Vad har forskningen visat vara den mest effektiva eller värdefulla träningen mot diabetes och hjärtproblem? Vad ska jag tänka på vid artros eller reumatism? Kanske kan det vara svårt att komma igång igen efter diagnos, vård och rehabilitering? Jag håller mig ajour med den senaste forskningen och hjälper dig framåt på bästa sätt!