Vad är funktionell träning och "3D"?

Funktionell träning är en träningsform som passar alla eftersom man tränar efter sin
egen förmåga och med kroppen som redskap. Man kombinerar styrka med rörelse, balans och koordination. 3D-träning är – kan man förenklat säga – en vidareutveckling av denna grundtanke.
Läs mer på:
http://styrkeprogrammet.se/traningsguide/25 , där finns en fin beskrivning!

3D- betyder helt kort – rörelse i kroppens alla tre rörelseplan. Med avstamp i fysikens lagar om gravitation, massa och rörelse är 3D-träning det naturliga valet för en fungerande kropp –
vare sig det handlar om att fungera i vardagen eller i en elitsatsning.
För att träning ska kännas – och vara – givande så bör den omfatta hela kroppen och
flera sinnen och när du tränar i alla plan och med fokus på det som känns funktionellt för
just dig och ditt mål så når du så mycket längre. Vi rör oss i frontal- sagittal- och transversal-/horisontalplan (3D) och med säkerhet och (bål)stabilitet som grund.
Hela kroppen jobbar – alltid!